Tom Kortbeek

Tom Kortbeek is mede-oprichter en creatief directeur van KunstLAB, een platform dat projecten ontwikkelt op het snijvlak van kunstzinnige en technische innovatie. Een van deze projecten is ‘Tactile Orchestra’, een wandkleed dat door aanraking muziek laat horen.

Tom Kortbeek
oprichter / creatief directeur KunstLAB Arnhem
meer info: KunstLABArnhem.nl

Het plan van Tom Kortbeek voor Bridging the gap
Tijdens Bridging the gap wil Tom een samenwerking zoeken met een bedrijf om het kunstwerk Tactile Orchestra door te ontwikkelen richting een toepasbaar prototype en tegelijkertijd marktonderzoek te doen.

De voortgang in het project
Het programma van Bridging the Gap heeft ons al veel gebracht. Het vraagstuk hoe we ons scherper moeten positioneren als organisatie en hoe dit ook te vertalen in onze projecten en diensten is een moeizaam maar ook leerzaam proces. Het maken van keuzes moeten overeenkomen met de kernwaarden van de organisatie en komen onder andere tot de ontdekking dat we in veel opzichten ook bepaalde ambities moeten loslaten. Dit brengt ons in een loep van formuleren en herformuleren en ook filteren waar onze krachten liggen. We willen en kunnen bijvoorbeeld niet zelf Tactile Orchestra produceren, daar ligt niet in onze expertise. Het roept vragen op tot hoever we betrokken kunnen blijven bij het doorontwikkelen van onze producten. Daarnaast is het soms niet mogelijk om de initiële ideeën van het toegepaste product altijd direct af te zetten in de markt die je voor ogen hebt. Je moet dan kijken hoe het idee alsnog via een omweg geïntroduceerd kan worden. Het doen van marktonderzoek en de belangen in kaart brengen helpen bij het bepalen van de strategie of de randvoorwaarden van een strategie. Het Business Model Canvas als methode maakt dit onder andere overzichtelijk. We toetsen dit in de praktijk door op verschillende evenementen en meet-ups zichtbaar te zijn en kenbaar te maken wat we doen en kunnen. We zijn ook meer gaan exposeren en nemen actief deel aan de gesprekken hoe we kunst en cultureel erfgoed kunnen stimuleren. Daarnaast blijven we organisaties benaderen om te onderzoeken waar we met onze ideeën elkaar kunnen aanvullen. Soms houdt dit in dat we weer afwijken van het business model, dit om het gesprek de ruimte te geven, en op andere momenten is het gericht pitchen. We merken dat het vinden van een match een proces is van vallen en opstaan, maar dat elk gesprek ook weer nieuwe deuren opent. We zijn nu onder andere in gesprek met de ING, Rabobank, Vivat en Achmea.

< terug naar overzicht
gepubliceerd op: 16 april 2015