Anne ten Ham

STAR SHADES
PINHOLE CURTAINS

In haar werk doet Anne ten Ham onderzoek naar de manipulatie van licht en de daarmee samenhangende beleving van de ruimte. Zo is zij tot het verrassende ontwerp gekomen waarin het principe van camera obscura wordt vertaald naar een gordijn combinatie; de Star Shades.

Anne ten Ham
kunstenaar, fotograaf en ontwerper
meer info: Annetenham.nl

Het plan van Anne ten Ham voor Bridging the gap
Tijdens Bridging the Gap gaat zij de zakelijke potentie van het prototype verder vormgeven. Dit doet zij door enerzijds verder onderzoek te doen naar de kosten, de doelgroep en de marktomvang en anderzijds door in gesprek te gaan met bedrijven die op zoek zijn naar innovatieve productontwikkeling.

De voortgang in het project
Binnen Bridging the Gap heb ik geleerd dat klantonderzoek heel belangrijk is voor de keuzes mbt de eindvormgeving van het product. Daardoor kan het product zich meer tot de markt gaan verhouden.Bovendien is het via dit klantonderzoek mogelijk alvast belangrijke contacten te leggen met mogelijke afnemers. Ook moet het goed helder zijn op welk vlak het product het best kan communiceren met de wensen van de afnemers en daar moet ook het presentatiemodel op afgestemd zijn. Daarom werk ik op dit moment hard aan een nieuw prototype tbv een promovideo welke ik in maart wil presenteren aan een van producenten met wie ik nu al in gesprek ben.

< terug naar overzicht
gepubliceerd op: 16 april 2015