aanpak

In dit schema zie je hoe het programma is georganiseerd en welke partijen er bij betrokken waren.